Arhitektura yo'nalishi

Toshkent shahridagi Puchon universitetida (BUT) o'qish davomiyligi 3 yil bo'ib,shundan so'ng BUTdan Bakalavr darajasiga ega diplomi, shuningdek, Pucheon Universitetining

Arxitektura fakulteti - Bu BUT da yangi yo`nalish bo`lib, o`qish 2019 –yilning sentabr oyidan boshlanadi.

Fakultet zamonaviy arxitektura sohasidagi shaharsozlik, talabalar me'moriy yechimlarni ishlab chiqish, binolarni va inshootlarni rejalashtirish, qurish va ulardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni amalga oshiradi.

Fakultetda ikkita asosiy yo'nalish mavjud: me'morchilik va qurilish.

Ta'lim tizimi: 3+1

3 yil  BUT da:  Associate bachelor degree BUT diplomi + Associate bachelor degree Koreyadagi Puchon Universiteti (Koreya)

1 yil  BUT da – BUT bakalavri

1 yil Puchon Universitetida (Кoreya) – Puchon Universiteti bakalvri

Ta'limning asosiy maqsadlari:

 • O'z ishiga individual va ijodiy yondashuvga ega mutaxassislarni tayyorlash.
 • Tez o'zgaruvchan arxitektura dunyosiga moslashish qobiliyatini rivojlantirish.
 • Yo`nalish

  Faoliyat yo`lnalishi

  Mazmuni

  Proektlashtirish

  Архитектурное проектирование

  - Tadqiqotlar olib borish, rejalashtirish, prognozlashtirish, ma'lumotni modellashtirish (BIM), dizayndagi chizmalar

  - Arxitektura muhandislik bilimlari uchun zarur bo'lgan ta'lim, masalan, rejalashtirish, qurilish, qurilish va hokazo.

  -Zamonaviy qurilish madaniyatini, turli xil me'moriy uslublarni o'rganish.

  Qurilish

  Qurilish

  - Qurilish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lgan ta'lim yo'nalishlari: rejalashtirish, qurilishning turli bosqichlarida boshqaruv.

  - Arxitektura muhandislik uchun zarur bo'lgan bilimlar, masalan, rejalashtirish, qurilish, inshootlar va hk.

  - Globallashuv jarayoniga tez moslashish uchun til va muloqat ko'nikmalarini rivojlantirish.

  O`quv dasturi:

  Ta'lim yo'nalishlari kategoriyasi

  1-1

  1-2

  2-1

  2-2

  3-1

  3-2

  Amaliyot

  Umumta`lim fanlar (mutaxassislik asoslari)

  Ko`ngilli yordam harakatlar(1)

  Ko`ngilli yordam harakatlar(1)

  Muloqat qobiliyati

  Shaxsiy munosabarlar

  Ingliz tili (1)

  Ingliz tili (2)

  Mutaxassisligi bo'yicha asosiy fanlar

  Arxitektura asosiy tizimi

  Turar joy qurilish nazariyasi

  Zamonaviy Arxitektura

  Kasbiy va shaxsiy rivojlantirish malakasini oshirish

  Arxitektura chizmalari

  Me'moriy modellashtirish

  Arxitektura tuzilishini tushunish

  Kasbiy yo`naltirish  va o'z-o'zini rivojlantirish (1)

  Kasbiy yo`naltirish  va o'z-o'zini rivojlantirish (2)

  Kasbiy malaka standartlari

  Me'moriy reja loyihasi

  Kompyuterda proektlashtirish (CAAD)

  Proektlashtirish tadqiqotlari va tahlillari

  Proektlashtirishni rejalashtirish

  Arxitektura proekti va asosiy reja

  Me'moriy dizayn

  Qurilish qoidalari

  Bino ma'lumotlarini modellashtirish (BIM)

  Qurilish ishlari

  Qurilishni boshqarish asoslari

  Qurilishni boshqarish

  Qurilish ishlarini boshqarish va ta`minlash

  Qurilish ishlarini bajarish

  Qurilish byudjetini hisoblash asoslari

  Qurilish byudjeti bilan ishlash

  Mutaxassislik fanlari

  Asosiy proektlashtirish (turar-joy majmuasi)

  Asosiy proektlashtirish (ta'lim muassasalari)

  Asosiy proektlashtirish (sanoat obyektlari)

  Asosiy proektlashtirish (madaniy muassasalar)

  Arxitektura inshootlarini rejalashtirish

  Arxitektura proektlashtirish  va qurilish

  Tarkibiy mexanika (asoslar)

  Kompyuterda proektlashtirish (CAAD) (2)

  Axborot modellashtirishni yaratish amaliyoti (BIM)

  Portfoliya tuzish

  Qurilish ishlari (gipoteza, qurilish ishlarining spetsifikatsiyasi)

  Strukturaviy mexanika (chuqurlashtirilgan kurs)

  Qurilish komponentlari (temir-beton)

  Qurilish komponentlari (po'latdan yasalgan ramka)

  Me'moriy tushunchaning talqini

  Kanalizatsiya va sanitar-gigiena mehanizmi

  Ventilatsiya tizimi

  Qurilish ekologik xavfsizligi

  Haqiqiy loyihani ishlab chiqish

  Haqiqiy qurilish rejasini ishlab chiqish

  Amaliyot fanlari

  Amaliyot (1)

  Amaliyot (2)

  Bitiruv loyihasi ustida ish olib borish

  Potentsial ish joylari:

  • Proektlashtirish: loyihani ishlab chiqish, ichki dizayn( interer),konstruksiya montaj.
  • Qurilish: joylarda qurilish va dizayn ustidan nazorat qilish.
  • Ekspluatatsiya: turar joy va ofis komplekslarini ekspluatatsiya qilish.
  • Davlat xizmati: shahar / viloyat qurilish tashkilotlarida ishlash.
  • Qurilish materiallari ishlab chiqarish: qurilish va bezak materiallarini ishlab chiqarish.